Avsnitt 3
28 min

Sofia Svantesson

06 Sep, 2016

Diagnos Sverige möter i det här avsnittet grundaren av Ocean observations. Hon är designstrateg och entreprenör och brinner för förnyelse inom vården med hjälp av nya digitala tjänster.

För att vården ska bli mer effektiv och lyckas erbjuda patienterna bättre behandlingar krävs omställningar mot ”precision medicin”. Det vill säga behandlingar som är skräddarsydda för individens förutsättningar. Här spelar det nya digitala tjänsterna en avgörande roll, menar Sofia Svantesson.