Sara Riggare

Sara Riggare 2018-05-24T12:34:17+00:00

Projektbeskrivning

Sara Riggare, civilingenjör i kemiteknik och professionell patient (PwP*) skriver om begreppet spetspatient, det vill säga någon som vet mycket om sin egen kroniska sjukdom och är aktivt deltagande i behandlingen av den. *Patient with Parkinson’s