Martin Ingvar

Martin Ingvar 2018-05-24T12:34:12+00:00

Project Description

Martin Ingvar, hjärnforskare och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet, tar upp fem punkter som han ser som extra viktiga för att klara framtidens vårdutmaningar, där bland annat läkarrollen och ersättningssystemen inom hälsa och sjukvård, som är under förändring.