Hanna Lidström

Hanna Lidström 2018-05-28T09:16:43+00:00

Project Description

HANNA LIDSTRÖM språkrör för Miljöpartiets Ungdomsförbund, Grön Ungdom, skriver om  vårdfrågor utifrån ett grönt perspektiv – alltså som en investering i människor och om slutsatsen att enbart behandlande vård är en för låg ambitionsnivå. “Vi ska ge människor möjlighet att leva fria, friska liv. Då behövs generellt mer förebyggande insatser, och mer fokus på hela hälsan.”