Gunhild Stordalen

Gunhild Stordalen 2018-05-24T12:38:08+00:00

Project Description

Dr Gunhild Stordalen, läkare och filantrop, tar i sitt kapitel upp sambandet mellan en frisk planet och friska människor. Hon ger konkreta råd på vad varje medborgare kan göra för att vara en del i förändringen mot en mer hållbar livsmedelsindustri.