Christian Carlsson

Christian Carlsson2018-09-05T09:26:45+00:00

Projektbeskrivning

CHRISTIAN CARLSSON är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU. Han skriver om vår svenska sjukvård som håller hög kvalitet. Ofta är den rankad i världsklass och vi har vårdpersonal som gör fantastiska insatser för att den som är sjuk ska ges en värdig vård av bästa kvalitet och mötas av kärlek och omtanke. Samtidigt har svenskarnas förtroende för sjukvården sjunkit de senaste åren och det är också lågt i förhållande till andra jämförbara länder…