Åsa Fahlén

Åsa Fahlén 2018-05-24T12:35:03+00:00

Project Description

Skolan har ett “viktigt kompensatoriskt uppdrag” enligt Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Fahlén skriver att hälsofrågan är central för ökad jämlikhet och minskade klasskillnader och pekar på sambandet mellan god fysisk hälsa och ökad framgång senare i livet.