Om

Om 2018-05-22T19:30:35+00:00

Svenskarna blir liksom alla européer allt äldre. Inom snar framtid är var fjärde person i Europa över 60 år. Detta ställer helt nya krav på samhället och individen. Vem ska försörja alla dessa personer om de inte kan det själva?

Man brukar säga att en frisk människa har många önskningar men en sjuk person bara en. Att vara frisk är grunden för livskvalitet och ett gott liv. Folkhälsan är också grunden för vår välfärd in i framtiden, som är helt beroende av vår konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Vilket ansvar individen ska ta är också en etisk fråga, då samhället inte kommer att ha råd att ge människor all den kostsamma vård som de idag har rätt till. Det kan handla om livsstilssjukdomar som är kopplade till fetma, stress, missbruk och rökning.

På vilket sätt kan Sverige rusta sig för framtiden och samtidigt ge individen det den önskar mest av allt: en god hälsa? I Diagnos Sveriges podcast-serie medverkar tongivande forskare, företagsledare, politiker och spännande personer med central kunskap i utveckling och medicinsk spjuts spetsteknologi. Alla ger dit sitt svar på Sveriges ödesfråga nummer ett: hur ska svenskarna må i framtiden?